Stroometiket

Het stroometiket

Leveranciers van stroom moeten aangeven hoe de stroom die zij aan hun klanten leveren is opgewekt. Dat doen zij door middel van een "stroometiket".

Het stroometiket is bedoeld om consumenten inzicht te geven in het product dat zij van hun leverancier kopen.

Groene stroom

Het stroometiket geeft informatie aan de consument over de samenstelling van de geleverde elektriciteit.


Het systeem erachter: Garanties van Oorsprong

Garanties van Oorsprong geven informatie over de manier waarop stroom is geproduceerd. Als een leverancier groene stroom levert, moet hij dat bewijzen met Garanties van Oorsprong. Bovendien vormen al die Garanties van Oorsprong opgeteld, het gedeelte 'groene stroom' in het stroometiket van de leverancier.

Als klant van groene stroom merkt u hier niets van. U ontvangt geen Garantie van Oorsprong thuis. Toch zijn de Garanties van Oorsprong heel belangrijk, omdat ze de waarborg zijn achter het product 'groene stroom'. Door de Garanties van Oorsprong staat vast dat de stroom van de leverancier ook echt groen is. Ook zorgt het systeem van Garanties van Oorsprong ervoor dat  de leverancier zijn groene stroom maar één keer kan verkopen. Een leverancier moet namelijk als bewijs van levering van groene stroom Garanties van Oorsprong afboeken; ongeldig maken. Dubbele verkoop is dus onmogelijk. 

CertiQ zorgt voor de aanmaak en registratie van Garanties van Oorsprong. Dit gebeurt in een digitaal systeem dat het beste te vergelijken is met telebankieren. De Energiekamer, de toezichthouder van de energiemarkt in Nederland, controleert of de leveranciers zich houden aan de verplichting Garanties van Oorsprong af te boeken voor alle contracten voor levering van groene stroom. Daarmee is het systeem sluitend gemaakt.

Meer informatie over de werking van het systeem van Garanties van Oorsprong is te lezen op de website van CertiQ.