Gedragscodes

Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015
Energie Nederland heeft in samenspraak met energiebedrijven een gedragscode opgesteld. Hierin staat beschreven waaraan energieleveranciers moeten voldoen bij de werving, klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen daarvan. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Energie Nederland.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012
Om te waarborgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de meetgegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters) heeft de energiebranche een gedragscode opgesteld. De gedragscode geeft aan hoe leveranciers omgaan met persoonlijke meetgegevens van het elektriciteits- en gasverbruik van consumenten. Qwint Energie onderschrijft dit met de Verklaring Naleving Gedragscode. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Energie Nederland.