Disclaimer

WEBSITE
Alle informatie, zoals getoond op deze website is door QWINT Energie met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat informatie niet meer actueel is en/of één of meerdere onjuistheden bevat.

QWINT Energie kan geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen hiervan op zich nemen en sluit, voor zover rechtens toelaatbaar, alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade en/of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met deze website en de hierop getoonde informatie. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. QWINT Energie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

E-MAIL
QWINT Energie aanvaardt voor haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuist, onrechtmatig of ontoelaatbaar geacht gebruik van e-mail (inclusief bijlagen). Alle e-mail berichten zijn door QWINT gecontroleerd op de aanwezigheid van eventuele virussen. Wij kunnen echter geen garantie afgeven dat al onze e-mail berichten volledig virus vrij zijn. Het is daarom verstandig om binnenkomende e-mail berichten zelf op de mogelijke aanwezigheid van virussen te controleren.